Polineuropatia stóp

Polineuropatią nazywamy zaburzenie funkcji nerwów obwodowych, czyli tych, które
przekazują informacje między mózgiem, a poszczególnymi narządami. Szacuje się, że występuje
nawet u około 8% populacji – praktycznie każdy człowiek może na nią zachorować, bez względu na
wiek i płeć.
Przyczyny schorzenia
Polineuropatię można traktować jako osobną jednostkę chorobową, bądź objaw innej
choroby. Przyczyn tego schorzenia może być naprawdę wiele. Najczęstszymi są: choroby
metaboliczne (np. cukrzyca), uwarunkowania genetyczne, leki, choroby nowotworowe i
endokrynologiczne, problemy naczyniowe (np. miażdżyca), nadużywanie alkoholu oraz różnego
rodzaju procesy zapalne występujące w organizmie.
Jak objawia się polineuropatia?
Wyróżnia się 3 grupy objawów: ruchowe, czuciowe, wegetatywne. Najczęściej dochodzi do
jednoczesnego uszkodzenia nerwów czuciowych oraz ruchowych w różnych proporcjach. Objawy
mogą się od siebie różnić w zależności od stopnia zaawansowania choroby. W przypadku
polineuropatii stóp, najcześciej występują takie objawy, jak:
– Ból
– Uczucie mrowienia i drętwienia
– Zmniejszone czucie, szczególnie w obrębie palców
– Zmniejszona siła mięśniowa
– Uczucie ściskania, pieczenie
– Zaburzenia percepcji bólu
– Niedowład kończyn (opadanie lub podwijanie się stóp przy chodzeniu)
– Zaburzenia chodu
W razie zaobserwowania objawów należy niezwłocznie skierować się do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia choroby zostaniemy skierowani do specjalisty
neurologa. Lekarz po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim może rozpoznać polineuropatię i
określić jej najprawdopodobniejszą przyczynę. W celu potwierdzenia obecności choroby wykonuje
się szereg badań, takich jak: elektromiografia, laboratoryjne badania krwi i moczu, badania
obrazowe/genetyczne.
Leczenie
Punktem wyjścia w trakcie leczenia jest ustalenie konkretnej przyczyny polineuropatii oraz
wyeliminowanie jej. Ważną rolę w leczeniu odgrywa również fizjoterapia. Polineuropatia
najczęściej ma charakter przewlekły i towarzyszy do końca życia, jednak dzięki odpowiedniemu
leczeniu choroba ta zostaje złagodzona, a osoba dotknięta nią może wrócić do normalnego
funkcjonowania.
Źródła
https://openmedical.pl/polineuropatia-przyczyny-objawy-i-leczenie/
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/165485,polineuropatie
https://onkolmed.pl/co-sa-polineuropatie-i-jak-je-rozpoznac-i-leczyc
https://www.medme.pl/choroby/polineuropatia-objawy-leczenie-rodzaje-jest-uleczalna,73382.html
https://enel.pl/enelzdrowie/zdrowie/polineuropatia-czy-jest-wyleczalna#list-content-2