fbpx
mangalsutra gold jewelleries wearing bhabhi sucking penish photos porns hot muscular indian college students white skin boys porn videos brazzers busty blonde amber alena seduces her training instructor hindi porn free very beautiful young little niece and her uncle porn videos

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO AKTIVMED24.PL 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest AKTIVMED24CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa,KRS: 0001035611

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane w celu:

 1. A. kontaktu z Tobą i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. B. w celu związanym z Twoim udziałem w konkretnych procesach rekrutacyjnych Administratora Danych Osobowych

 3. C. wykorzystania Twojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. D. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o pośrednictwo pracy lub rekrutację (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 5. E. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   

5. Twoje dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

6. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych;

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne;

 2. Dane dotyczące zamieszkania;

 3. Zawód i zatrudnienie;

 4. Dane niezbędne na potrzeby rekrutacji;

7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

8. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu:

 1. aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych;

 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o pośrednictwo pracy lub rekrutację;

9. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

         a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

         b. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

         c. do usunięcia danych;

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

         d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

         e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

          f. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

         g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

         h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://aktivmed24.pl/privacy-policy/

Podanie przez Ciebie danych jest zawsze dobrowolne, niemniej jeżeli ich nie podasz możemy odmówić zawarcia umowy lub świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 1. A. nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 2. B.  adres IP;

 3. C. wersję oprogramowania przeglądarki;

 4. D. system operacyjny komputera;

 5. E. logi systemowe;

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza również dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Użytkownika takie jak:

 1. A. imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 2. B. adres poczty elektronicznej;

 3. C. numer telefonu kontaktowego

 4. D. adres zamieszkania;

 5. E. dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

§4 PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 2. b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 3. c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

13. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@aktivmed24.pl

Top