Pierwsza pomoc w opiece nad seniorem

Niezależnie od indywidualnych predyspozycji każdy opiekun, a nawet każdy człowiek, powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo kiedy możemy uratować komuś życie. Może być to w pracy, w restauracji, a nawet w czasie spaceru.

KONTAKT Z LEKARZEM

Na początku naszej pracy dobrze jest skontaktować się z lekarzem naszego podopiecznego i zapytać o wszystkie dolegliwości, choroby i zasady postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia. Każde gorsze samopoczucie powinno być zgłoszone lekarzowi prowadzącemu po to, aby mógł wdrożyć odpowiednie leczenie i wystosować dodatkowe zalecenia.

ZACHOWAJ SPOKÓJ

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia bardzo ważne jest zachowanie spokoju i “zimnej krwi” w myśl zasady, że “Tylko spokój nas uratuje”. Wpadając w panikę możemy nie tylko pogorszyć stan zdrowia seniora, ponieważ widząc naszą panikę może się dodatkowo zestresować, to możemy narazić go na utratę życia, ponieważ nie udzielimy mu wymaganej pomocy.

CO MAM ZROBIĆ?

Sposób zachowania zależy od konkretnych okoliczności. Są jednak ogólnie przyjęte zasady postępowania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

 1. Ustalamy przyczynę pogorszenia stanu zdrowia
 2. Jeśli mamy taką możliwość – usuwamy przyczynę zaistniałej sytuacji np.krzesło, które upadło na seniora, odłączamy prąd jeśli jest taka konieczność, etc.
 3. Ustalamy w jakim stanie jest nasz senior i czy doznał jakichkolwiek obrażeń – kontrolujemy tętno, oddech, świadomość i przytomność

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU POGORSZENIA STANU ZDROWIA OSOBY STARSZEJ?

Jeśli nasz podopieczny nagle:

 1. stracił przytomność – należy ułożyć nieprzytomnego w bezpiecznej bocznej pozycji, sprawdzić drożność dróg oddechowych i wezwać pogotowie.
 2. stracił przytomność i nie oddycha – należy wezwać pogotowie, a czekając na przyjazd karetki sprawdzić drożność dróg oddechowych i przeprowadzić reanimację. Uciskamy 30 razy klatkę piersiową, a następnie robimy 2 wdechy. Czynność powtarzamy do czasu przyjazdu karetki, lub odzyskania przytomności.
 3. dostał ataku padaczki – należy bezwzględnie zabezpieczyć głowę poszkodowanego i ułożyć go w bezpiecznej pozycji. Nie wolno wkładać mu niczego między zęby, oraz podawać picia. Koniecznie wzywamy pogotowie.
 4. gorzej się poczuł, zemdlał – należy ułożyć podopiecznego na płaskim podłożu, unieść jego nogi powyżej poziomu serca i skontaktować się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym.
 5. doszło do zranienia – Staramy się zatamować krwotok i zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem. Następnie bandażujemy ranę i kontrolujemy samopoczucie poszkodowanego. W przypadku zranień poważnych, lub gorszego samopoczucia wzywamy pogotowie.

NUMER ALARMOWY W EUROPIE TO 112

DZWONIĄC NA POGOTOWIE PODAJ NASTĘPUJĄCE DANE

 • Co się stało – okoliczności zdarzenia;
 • Dokładny adres;
 • W jakim stanie jest poszkodowany;
 • Kim jest nasz podopieczny i na jakie choroby cierpi;
 • Dane osoby zgłaszającej wypadek;
 • Zapytaj kiedy możesz spodziewać się przyjazdu karetki.

 

Każde pogorszenie stanu zdrowia nawet z początku niegroźne, może prowadzić do zagrożenia życia. Bardzo ważna jest obserwacja i szybka reakcja na zaistniałą sytuację. Liczy się każda sekunda, dlatego tak ważne jest zachowanie spokoju, opanowania i przystąpienie do działania.

Podsumowując zasady udzielania pierwszej pomocy powinny być znane każdemu z nas. Są jednak zawody, przy których posiadanie tej umiejętności wydaje się być kwestią oczywistą i obowiązkową. Jednym z tych zawodów jest właśnie opiekunka osoby starszej. Każdy podopieczny będzie czuł się bezpieczniej i bardziej komfortowo wiedząc, że jesteśmy w stanie mu pomóc i odpowiednio zareagować w sytuacji jego gorszego samopoczucia.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *