Opiekun osoby starszej ? jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Na czym polega praca opiekuna osób starszych?
Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Każda osoba znajduje się w innym stanie zdrowotnym i wymaga innego rodzaju pomocy. Może zdarzyć się tak, że osoba jest w pełni świadoma, komunikatywna, a nawet mobilna, jednak ze względu na podeszły wiek potrzebuje wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Częstym zjawiskiem jest także osamotnienie osób starszych, które potrzebują psychicznego wsparcia ze strony drugiego człowieka.
Możemy jednak trafić na przypadki znacznie trudniejsze, czyli pacjentów cierpiących na różne uciążliwe dolegliwości, począwszy od chorób charakterystycznych dla wieku starczego aż po skomplikowane powikłania wynikłe z chorób układu krążeniowego czy nerwowego, a nawet nowotwory. W każdym z tych przypadków opieka będzie wyglądać inaczej i trzeba przygotować się na różnego rodzaju wyzwania, które przyniesie ze sobą ta praca. No właśnie – czego wymaga się od opiekuna osoby starszej?

Zaczniemy od cech charakteru
Przede wszystkim osoba pracująca ze starszymi, schorowanymi ludźmi powinna cechować się dużą cierpliwością i odpornością na stres. Siła psychiczna ma nieocenione znaczenie w tym zawodzie. Równie istotna jest empatia, która pozwoli wczuć się w trudną sytuację osoby wymagającej opieki i zrozumieć jej problemy – zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
Kolejne ważne dwa elementy osobowości to konsekwencja i odpowiedzialność – często starsza osoba jest zdana tylko na nas, dlatego staranne wykonywanie czynności związanych z pielęgnacją jest bardzo ważne. Jednak wykonując zawód opiekuna nie możemy zawsze kierować się tylko współczuciem i chęcią pomocy – starsze osoby mogą wywierać na nas sporą presję w związku z czym trzeba umieć stawiać granice i asertywnie podchodzić do niektórych próśb seniorów.

Co jeszcze będzie potrzebne, aby sprawować opiekę nad seniorami?
Niezmiernie ważne w pracy opiekuna osób starszych jest silne i zdrowe ciało. Niejednokrotnie będziemy musieli przesadzić seniora z łóżka na wózek, z wózka na fotel – owszem, można to zrobić sposobem, ale trochę krzepy na pewno ułatwi cały proces.
Drugą kwestią jest znajomość języka, jeśli decydujemy się na pracę jako opiekun osób starszych za granicą. Jak już wspomniane zostało wyżej, opieka nad starszymi osobami to nie tylko czynności fizyczne, ale także wsparcie psychiczne i towarzystwo dla ludzi, których wiek i choroba w pewnym sensie odcięły od społeczeństwa. Znajomość języka nie zawsze jest wymagana, ale dla własnego komfortu warto opanować choćby najbardziej podstawowe zwroty w języku ojczystym naszego podopiecznego.
Kwalifikacje zawodowe
Oczywiście, zawsze mile widziane będą szkolenia i kursy oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Równie wysoko cenione jest wykształcenie pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne i ratownicze. Często takie doświadczenia nie są warunkiem koniecznym, przesądzającym o tym czy dostaniemy tę pracę czy też nie, jednak udokumentowane doświadczenie w danym kierunku może zdecydować o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Jak zwiększyć swoje szansę na pracę?
Podreperuj stan swojej podstawowej wiedzy medycznej, dzięki czemu zapewnisz swojemu podopiecznemu bezpieczne warunki i kompleksową opiekę. Dokładnie zapoznaj się ze stanem chorego, którym będziesz się opiekować. Przeczytaj o przebiegu choroby, sposobach prawidłowego reagowania na możliwe objawy chorobowe. Spróbuj swoich sił podczas wolontariatu w różnych instytucjach zajmujących się opieką nad osobami starszymi. Taka wiedza pomoże ci usprawnić pielęgnację seniora, da rzetelną wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia farmakoterapii.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *