EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania z publicznej opieki lekarskiej w każdym państwie należącym do UE oraz w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, czyli w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii. Należy jednak pamiętać, że dokument ten upoważnia do opieki lekarskiej jedynie w przypadkach niezbędnych i są to jedynie podstawowe usługi medyczne. Mamy prawo skorzystać z publicznej służby zdrowia na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, do którego się wybieramy. Niestety w większości państw Europy obowiązuje zasada współfinansowania opłat medycznych. Sporo więc świadczeń – w zależności od kraju, w którym przebywamy – pokryć musimy z własnej kieszeni, a to wiąże się czasem z ogromnym kosztem. Mowa tutaj o na przykład wizytach stomatologicznych, konsultacjach ze specjalistą, opłatach za pobyt w szpitalu czy transporcie karetką pogotowia ratunkowego. Przykładowo w Niemczech koszt leczenia ambulatoryjnego to 40-50 euro, a koszt badania krwi w Hiszpanii to 30 euro.

Każde państwo wydaje kartę we własnym języku urzędowym. Natomiast sam wzór karty oraz zestaw danych na niej umieszczonych jest ujednolicony. Nie martw się więc – przysługują Ci te same uprawnienia, co obywatelowi kraju, w którym aktualnie przebywasz.

Każda karta zawiera więc identyczne informacje: imię i nazwisko ubezpieczonego, jego datę urodzenia, numer identyfikacyjny ubezpieczonego (PESEL), numer identyfikacyjny instytucji wydającej kartę oraz numer i datę ważności samej karty. Okres ważności karty EKUZ wynosi 12 miesięcy.

 

Kto może uzyskać kartę EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz wyrobić sobie, jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mają do niej prawo również osoby nieubezpieczone, mające prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych). Są to więc na przykład nieubezpieczone kobiety w ciąży. Karta EKUZ jest bezpłatna.

 

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ nie jest trudne, niech Cię więc nie przeraża droga urzędowa. Zrobisz to w trzech prostych krokach.

Krok. 1 Pobierz i wypełnij wniosek znajdujący się na stronie internetowej NFZ. Są dwa rodzaje wniosków – pobyt turystyczny lub związany z nauką oraz wyjazd pracowniczy. Wzór wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie NFZ (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/).

Krok.2 Wypełniony i podpisany wniosek możesz: zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ, wydrukować, a następnie przesłać pocztą lub faksem, wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Krok.3 Odbierasz kartę. Powinna być ona gotowa w przeciągu 3-5 dni roboczych. Możesz to zrobić osobiście w oddziale albo delegaturze NFZ lub na poczcie (pod warunkiem, że w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczyłeś pole „Przesłać pocztą na dres”).

 

Wyjazd zaplanowany? Walizka spakowana? Ciekawostki o Twoim miejscu zamieszkania zebrane? Teraz czas na wyrobienie karty EKUZ oraz wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Życzymy Ci, abyś podczas wyjazdu nie musiał korzystać z karty EKUZ, i gratulujemy przezorności.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *