Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Choroba Alzheimer jest dosyć powszechnym schorzeniem u osób w starszych wieku. Omawiana dolegliwość polega w szczególności na utracie lub zaburzeniu tak zwanych wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa czy ocena sytuacji.
Prowadzi do nieodwracalnej utraty komórek nerwowych w mózgu. Choroba ta może się rozwijać bez widocznych objawów, może minąć nawet 10 lat, zanim pojawią się symptomy pozwalające na postawienie diagnozy. Alzheimer jest też chorobą, której dotychczas nie udało się jak w pełni wyleczyć, a dostępne leki mają za zadanie jedynie łagodzić objawy tej choroby.

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia choroby to m.in.: starszy wiek, płeć żeńska, cukrzyca, niższe wykształcenie oraz posiadanie członka rodziny z tą samą chorobą

Główne znaki ostrzegawcze:
– Problemy z pamięcią krótkotrwałą – zapominanie czy już wykonało się do kogoś telefon albo gdzie schowało jakiś przedmiot
– Zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie – kłopoty z odgrzaniem obiadu, odpowiednim ubraniem się czy obsługą telefonu
– Zaburzenia językowe – problem ze znalezieniem właściwego słowa
– Dezorientacja co do czasu i miejsca – trudności w ocenie upływu czasu, w rozpoznawaniu miejsc
– Utrata abstrakcyjnego myślenia – całkowicie zapominają o swoich obowiązkach
– Gubienie rzeczy – często podawany przykład chowania kluczy do lodówki
– Zmiany osobowościowe – osoby zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż dotychczas lub pewne zachowania zaostrzają się

Choroba Alzheimera ma trzy fazy, które charakteryzują się konkretnymi objawami:
– pierwsze stadium (łagodne) – osoba chora ma przede wszystkim kłopoty z pamięcią, orientacją przestrzenną w nowych miejscach, a także nauką czegoś nowego.
– drugie stadium (średnie nasilenie) – pamięć jest bardziej zaburzona, chory zapomina imion dzieci, nie ufa bliskim, unika ludzi i błądzi nawet w znanym otoczeniu.
– trzecie stadium (zaawansowane) – kontakt z chorą osobą jest drastycznie ograniczony do jedynie pojedynczych słów, nasilają się trudności w kontrolowaniu czynności fizjologicznych.

Jak zajmować się osobą chorą na Alzheimera?
Regularny harmonogram dnia jest bardzo istotną kwestią przy opiece nad osobą chorą na Alzheimera. Stała powtarzalność da możliwość utrwalenia choremu planu dnia , pozwala to na zachowanie spokoju przez podopiecznego. Postaraj się ustalić stały schemat dnia, posiłki podawaj o regularnej porze. Zadbaj również o czas rekreacji np. spacerów, oglądania fotografii lub programów telewizyjnych. Zorganizowanie choremu odpowiedniej ilości obowiązków i aktywności w ciągu dnia , zmniejszy ryzyko zaburzenia snu ,które występuje u osób chorych na Alzheimera. Objawia się ono zwiększoną aktywnością w nocy ,dlatego istotny jest odpowiedni rytm dnia.

Bezpieczeństwo chorego jest ważne ,dlatego każdy opiekun powinien starać się je odpowiednio zapewnić. Schowaj niebezpieczne przedmioty takie jak noże , widelce , zapałki w taki sposób, aby chory nie miał do nich dostępu. Zabezpiecz wszystkie okna i drzwi balkonowe przed możliwością otworzenia ich przez chorego. Aby chory nie mógł zamknąć się od środka koniecznie jest usunięcie wszystkich kluczy z drzwi wejściowych.

Przy opiece nad osobą chorą na Alzheimera najważniejszy jest spokój opiekuna. Ważne jest aby opiekun był cierpliwy i wyrozumiały. Rozmawiając z chorym staraj się zachować spokojny ton głosu. Mimo ,że chory może nie do końca rozumieć naszą wypowiedź, to doskonale odczytuje on ton naszego głosu. Zniecierpliwienie i agresja zostaną przez niego źle odebrane i mogą mieć na niego negatywny wpływ.

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,choroba-alzheimera—przyczyny–objawy–leczenie,artykul,1578712.html

Pierwsze objawy alzheimera – 10 znaków ostrzegawczych