Mobilność: Pani jest osobą mobilną (podpiera się laską)

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z