FacebookYoutubeLinkedinInstagram

info@aktivmed24.pl

+48 530 555 015

Referencje w pracy opiekunki - dlaczego są ważne?

OPIEKA Z SERCEM

Referencje w pracy opiekunki - dlaczego są ważne?

Referencje to pisemna ocena pracy jaką się wykonywało na danym stanowisku. Umożliwiają weryfikację powierzonych zadań. Najlepiej, gdy referencje wypisuje sam podopieczny, jednak niekiedy z różnych powodów (np. złego stanu zdrowia) jest to niemożliwe. W takiej sytuacji osobą wystawiającą referencje może być członek rodziny lub inna najbliższa osoba. Referencje zazwyczaj mają postać zaświadczenia bądź listu. Nie ma ściśle określonego wzoru, ważne jest jednak, aby zawierały wszystkie istotne informacje.

Co powinno być zawarte w referencjach?

W przypadku pracy jako opiekun/opiekunka osoby starszej, referencje powinny zawierać:

- imię i nazwisko zarówno opiekunki, jak i podopiecznego,

- informacje o stanie zdrowia podopiecznego,

- okres zatrudnienia,

- zakres obowiązków,

- opinię o pracy opiekuna/opiekunka,

- telefon do rodziny,

- własnoręczny podpis osoby, która wystawiła te referencje.

 

Jak starać się o referencje?

O opinię o wykonanej pracy najlepiej prosić od razu po jej zakończeniu, gdy ma się jeszcze bezpośredni kontakt z podopiecznym lub jego rodziną. Często agencja, z którą się współpracuje, przekazuje opiekunowi wraz z umową gotowe druki lub wzór do wypisania referencji, co znacznie ułatwia ich zdobycie. Ostatniego dnia pracy wystarczy przekazać druk rodzinie z prośbą, by po prostu go wypełniła.

Zdarza się, że rodzina podopiecznego sama wypisuje opinie o pracy opiekuna. W takiej sytuacji warto pamiętać, aby zawrzeć wszystkie istotne informacje. Dla niektórych ludzi temat referencji może wydawać się obcy. Wtedy warto wytłumaczyć czym one są i dlaczego są istotne, druk z agencji pracy będzie dużym ułatwieniem w takiej sytuacji.

 

Dlaczego referencje są ważne?

Referencje nie są konieczne, ale dzięki nim w przyszłości można uzyskać korzystniejsze zlecenie lub wyższe wynagrodzenie. Są ważne, ponieważ potwierdzają, że opiekunka dobrze realizuje się w tej roli oraz że jest osobą godną zaufania i polecenia. Dzięki opinii od poprzednich podopiecznych wzrasta zaufanie do opiekunki, gdyż informacje o rzetelnie wykonywanej pracy wpływają pozytywny wizerunek danej osoby. Rodzinie podopiecznego zależy na tym, aby opiekę nad ich bliskimi sprawowała odpowiedzialna i kompetentna osoba. Opiekunki, które posiadają referencje, częściej pracują za wyższą stawkę, ponieważ ich dobrze wypełnione obowiązku są udokumentowane, a zdobyte doświadczenie świadczy o umiejętnościach zaopiekowania się osobą starszą.

autor: Diana Cielica

Aktivmed24 - Opieka z sercem