| PL | DE |
Facebook Youtube
Tel. 0048 530 555 015

Zatrudniamy opiekunki z całej Polski

Dane teleadresowe

Biała Podlaska

ul. Terebelska 67 a 
21-500 Biała Podlaska
Polska

Tel. +48 794 676 678

 


Zaznaczając przycisk wyboru wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym przez AKTIVMED24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ , ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: 0000721480 w celu kontaktu z Tobą oraz udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Zaznaczając przycisk wyboru wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych z AKTIVMED24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ i kontaktowanie się ze mną telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest AKTIVMED24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, ul. Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska, KRS: 0000721480.

Czytaj więcej...

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych  możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, firmom prawniczym, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

Administrator Danych Osobowych może przetwarzać podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące Twojej osoby.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu:

  1. aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych;  
  2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o pośrednictwo pracy lub rekrutację;

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

  1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://aktivmed24.pl/polityka-prywatnosci.html

Podanie przez Ciebie danych jest zawsze dobrowolne, nie mniej jeżeli ich nie podasz możemy odmówić zawarcia umowy lub świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

Dołącz plik

Adresy biur

Bolesławiec
ul. J. Wybickiego 6a/1
tel. 575 184 710

Warszawa
al. Solidarności 117 lok. 207
tel. 530 555 015
email: praca@aktivmed24.pl

Aktivmed24.pl

Wspieramy
Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze Komitet Ochrony Praw Dziecka

Jesteśmy członkami
SAO SAZ

Dane teleadresowe

Biała Podlaska
Ul. Terebelska 67 a 
21-500 Biała Podlaska
Polska

Tel. 0048 530 555 015

Zobacz na mapie

Oddział w Warszawie

Warszawa
al. Solidarności 117 lok. 207
00-140 Warszawa
Polska

Tel. 0048 530 555 015